top of page

HTA-report
PEK-Evaluation Complementary Medicine 

Antroposofisen lääketieteen käytöstä, vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista

 

Syksyllä 2006 ilmestynyt teos Antroposofinen lääketiede. Käyttö, vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset.

 

Englanninkielinen teos perustuu Sveitsin valtion sosiaaliturva/eläkelaitoksen (Schweizerisches Bundesamt für Sozialversicherung) toimeksiannosta suoritettuun tutkimukseen koskien lääketieteen täydentäviä hoitomuotoja, ns. Health Technology Assessment (HTA) raporttiin. Kyseinen tutkimus oli osa kansallista täydentävää lääketiedettä arvioivaa ohjelmaa PEK (PEK = Praxis Evaluation Komplementärmedizin). 

 

Teos on ensimmäinen laaja katsaus koskien saatavilla olevaa tieteellistä tutkimusta ja alaa koskevaa kirjallisuutta antroposofisen lääketieteen käytöstä, vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. 

Kirja on tämän HTA-raportin pohjalta täydennetty ja siihen on otettu uudempia tutkimuksia mukaan, kuitenkin niin, että sen loppupäätelmiä ei ole muutettu. 

kienle.jpg

Anthroposophic Medicine: Effectiveness, Utility, Costs Safety

Gunver Kienle MD*, Helmut Kiene MD*, Hans Ulrich Albonico, MD**)

 

*) Reviewers, Institute für Applied Epistemiology and Medical Methodology IFAEMM, Schauinslandstrasse 6, DE-70189 Bad Krozingen.
E-Mail: gunver.kienle@ifaemm.de, helmut.kiene@ifaemm.de  

**) Expert for research in the field of anthroposophic medicine, Vereinigung Anthroposophisch Orientierter Ärzte in der Schweiz (VAOÄS), Bernstrasse 13, CH-3550 Langnau, E-Mail: albolem@hotmail.com


©2006 by Schattauer Verlag, Stuttgart-New York (Schattauer GmbH, Hölderlinstrasse3, DE-70174, Stuttgart, Germany). ISBN-10: 3-7945-2495-0, ISBN-13: 978-3-7945-2495-2

PEK_logo.jpg

Yhteenveto tutkimusten tuloksista           ​

Vaikuttavuus

195 analysoiduista tutkimuksista 186 antoivat positiivisen lopputuloksen (yhtä hyvä tai parempi tulos verrattaessa antroposofista lääketiedettä (AL) perinteiseen lääketieteeseen vähintään yhden kliinisen parametrin osalta). 

 • 8 tutkimusta eivät antaneet positiivista, jos ei negatiivistakaan tulosta. 

 • Yhdessä tutkimuksessa tuli esiin negatiivinen trendi. 

 • Käytännön läheisyys oli tutkimuksissa hyvää. 

 • Tutkimusten laatu vaihteli erittäin hyvästä erittäin huonoon. 

 • Potilastyytyväisyys oli hyvä. 

 • Tulos oli edelleen hyvä, vaikka rajoituttiin tarkastelussa ainoastaan hyvälaatuisiin tutkimuksiin. 

 

Antroposofisen lääketieteen käyttäjät 

 • Potilaat kansallisen terveydenhuollon puitteissa, joilla erityinen suuntautuneisuus (Useissa maissa AL:ttä toteutetaan kansallisen terveydenhuollon virallisena osana). 

 • Erityisesti naiset, potilaat iältään 30-50 vuotta ja lapset. 

 • Korkean koulutustason omaavat. 

 • Usein potilaat, joilla taustalla komplikaatioita tai eivät ole saaneet apua perinteiseltä lääketieteeltä. 

 • Pyrkimyksenä ymmärtää hoidon merkitys ja osallistua siihen aktiivisesti. 

 • Huomattavan suuri potilastyytyväisyys. 

 

Turvallisuus

 • Kaksi huolella suunniteltua turvallisuusanalyysiä, faasi-I tutkimus, kyselylomakkeita kliinisten tutkimusten puitteissa, rekistereistä ja tapausselostuksista saatua tietoa.

 • Hyvä hoitomyöntyvyys 

 • 0,005% annostelluista lääkkeistä aiheutti lieviä sivuvaikutuksia. 

 • Kaiken kaikkiaan AL:llä oli suurempi hoitomyöntyvyys ja vähemmän sivuvaiku­tuksia kuin perinteisessä lääketieteessä. 

 

Kustannukset

 • PEK-tutkimuksen yhteydessä kustannusanalyysi oli tehty kokonaisuudesta erittele­mättä eri terapioiden osuutta.

 • Vain hyvin harva kustannusanalyysi on käyttökelpoinen AL:n suhteen. 

 • Yksi saksalaistutkimus, joka oli toteutettu 141 saksalaislääkärin vastaanotolla, joka sisälsi 898 antroposofisin lääkkein hoidettua potilasta, joilla oli kroonisia sairauksia. Tutkimusvuonna kustannukset olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna.( 3.484€ ja aiempana vuonna 3.637€). 

 • Antroposofisin lääkkein hoidetuilla potilailla kulut olivat pienempiä ja heillä oli vähemmän sairaalalähetteitä, vaikka heidän sairautensa vakavuus oli yhtä merkittävä tai vaikeampi kuin verrokkina olleessa perinteisellä tavalla hoidettujen ryhmässä. 

 

Päätelmät

 • AL:en hoitomenetelmät osoittivat toivotun tuloksen valtaosassa tarkasteltuja tutki­muk­sia.

 • AL:ttä käyttävät sekä potilaat kansallisen terveydenhuollon puitteissa, että potilaat, joilla on erityinen kiinnostus hoitomuotoon. 

 • AL:en terapiat luovat tyytyväisyyttä käyttäjissä ja ne ovat turvallisia. 

 • AL:en terapiat voivat myös olla edullisempia vähäisempien sairaalalähetteiden vuoksi ja lääkkeiden edullisuuden vuoksi erityisesti kroonisten sairauksien yhteydessä.

bottom of page