top of page

Terapeuttinen taide 

Kuvataide- ja muovailuterapia,

äänenmuodostus-

terapia 

 

Kuvataideterapia

Kuvataideterapia tarjoaa monenlaisia hoitomahdollisuuksia. Jo väreillä sinänsä on terapeuttisia vaikutuksia: punaisten, oranssin ja keltaisten värisävyjen lämpö, aktiivisuus ja laajentava laatu; sinisten ja vihreiden sävyjen viileys, passiivisuus ja kokoonvetäytyminen. Valon ja pimeyden, tarkan muodon ja vapaan mielikuvituksen väliset vastakohtaisuudet tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin harjoituksiin.

Art_therapy.jpg
Kursttherapie3.jpg
Kunsttherapie.jpg

 

Veisto- ja muovailuterapia

Veisto- ja muovailuterapia voidaan soveltaa erityisen hyvin tilanteissa, joissa sairaus ilmenee muotojen hallintaan liittyvinä ongelmina. Näitä ovat sellaiset ruumiilliset ja sielulliset sairaudet, joihin liittyy hajoamisilmiöitä, muotovoimien heikentymistä ja katoamista, esim. deformaatiotaipumukset ja myös krooniset tulehdussairaudet.

Kuvataide- ja muovailuterapia voi jo nykyään saada varsin monella paikkakunnalla Suomessa. Taideterapeuttien lukumäärä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Taideterapiakoulusta on ollut Suomessa, ainoana Pohjoismaista, vuodesta 1992 lähtien ja kestää 2,5 - 3 vuoteen, lisäksi harjoitteluaika. Monet taideterapeutit ovat hakeneet lisäkoulutusta ulkomailta, Saksasta, Englannista, Ruotsista ja Hollannista. Yleensä maalausterapiaa tehdään lääkärin lähetteellä. Yhteistyössä lääkärin kanssa maalausterapialla voidaan vaikuttaa monenlaisiin vaivoihin ja se on esimerkiksi oiva apu loppuun palaneille, masentuneille sekä muuten vain uupuneille ihmisille. Maalauksen ohella lääkäri voi antaa lähetteen myös piirustukseen ja muovailuun riippuen siitä, minkä alueen epätasapainosta on kysymys.

Äänenmuodostusterapia

Ihminen ilmaisee puhuen ajatuksiaan ja tahtoaan. Näin hänen sielunelämänsä välittyy ulkomaailmalle. Puhumisen ihminen oppii lapsena tiedottomasti tasapainon hallinnan ja pystyyn nousemisen jälkeen tai sen yhteydessä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että hän ympäristössään kuulee elävää ihmispuhetta. Aikuisiässä on mahdollista tarttua tietoisesti puheen voimiin ja ikään kuin toisen kerran suoristautua ja ojentautua, mutta nyt sisäisesti. Puheilmaisun harjoittelussa paneudutaan kielen omiin laatuihin; etsitään liikettä ja muotovoimia sen konsonanttisuudesta, sointia ja väriä sen vokaalisuudesta. Näin sukelletaan käsitteen tason läpi kielen alkuelementteihin.

Rudolf Steiner ja Marie Steiner-von Sivers antoivat impulssin kielen voimasta käsin lähtevälle puheilmaisulle. Rudolf Steiner ei koskaan antanut äänenmuodustus-terapiasta sellaista yhtenäistä ohjeaineistoa kuin esimerkiksi hoitoeurytmiasta. Hänen viitteensä puheen terapeuttisista vaikutuksista ovat hajallaan eri esitelmissä. Mutta puheilmaisun ammattilaiset sekä lääkärit ovat vuosikymmenien ajan tehneet hedelmällistä yhteistyötä viitteiden ja omien kokemustensa pohjalta.

Tämän työn seurauksena äänenmuodustus terapiana on useissa antroposofisissa sairaaloissa ja terapiakeskuksissa keskeisellä paikalla. Ko. äänenmuodustus ei sisällä vain ns. puhevikojen korjaamista vaan se on fyysistä terveyttä ja sisäistä tasapainoa tukevaa kokonaisvaltaista työtä.

Suomessa puheilmaisu edellämainittujen impulssien pohjalta on vasta alkuvaiheissa. Meillä on toistakymmentä äänenmuodustus-taiteilijaa, joista suuri osa on saanut koulutuksensa ja terapiakokemuksensa ulkomailla. Lisäksi meillä toimii nelivuotinen äänenmuodustus- ja draamataiteen peruskoulutus, jonka jälkeen voi kurssien ja harjoittelun kautta kouluttautua terapiatehtäviin.

Puhe on syvästi yhtä ihmisen persoonallisuuden kanssa ja sen tietoisella harjoittelulla voi muokata, vahvistaa ja syventää sielun perusvoimaa (ajatusta, tunnetta, tahtoa) ja luoda sisäistä tasapainoa aikamme hajottavia voimia vastaan.

Terapeuttinen taide maailmalla

8aArtisticTherapiesEurope.jpg
8bArtisticTherapiesWorld.jpg

Tutkimus
 

Kröz, M., Quittel, F., Reif, M. et al. Four-year follow-up on fatigue and sleep quality of a three-armed partly randomized controlled study in breast cancer survivors with cancer-related fatigue. Sci Rep 13, 2705 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-022-25322-y

 

von Bonin D, Klein SD, Kirst J, Streit E, Avianus O, Grah C, Wolf U. Anthroposophische Therapeutische

Sprachgestaltung bei Asthma bronchiale: eine prospektive, kontrollierte multizentrische Crossover-Studie.

Der Merkurstab 2022;75(1): 22-28. DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21452-DE.

Mehl, D. Brauer, A. Didwiszus, B. Gelin-Kröz, D. Pranga, R. Zerm, C. Gutenbrunner, M. Reif, M. Kröz, The Anthroposophic Art Therapy Assessment Paint (AART-ASSESS-P): A peer-report instrument to assess patients’ pictorial expression during Anthroposophic Painting Therapy, EXPLORE. 17 (2021) 541–548. https://doi.org/10.1016/j.explore.2020.07.007.

Reliability and First Validity of the Inner Correspondence Questionnaire for Painting Therapy (ICPTh) in a Sample of Breast Cancer Patients. Kröz M, Mehl A, Didwiszus A, Gelin-Kröz B, Reif M, Berger B, Ten Brink F, Zerm R, Girke M, Gutenbrunner C, Büssing A. Complementary Therapies in Medicine 2019;42(2):355-360. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.12.002.

Effects of live music therapy on heart rate variability and selfreported stress and anxiety among hospitalized pregnant women: A randomized controlled trial. Teckenberg-Jansson P, Turunen S, Pölkki T, Lauri-Haikala M-J, Lipsanen J, Henelius A, Aitokallio-Tallberg A, Pakarinen S, Leinikka M and Huotilainen M. Nordic Journal of Music Therapy 2019, 28:1, 7-26. DOI: 10.1080/08098131.2018.1546223.

Speech-guided breathing retraining in asthma: a randomised controlled crossover trial in real-life outpatient settings. Von Bonin D, Klein SD, Würker, Streit E, Avianus O, Grah C, Salomon J and Wolf Ucorresponding author. BioMedCentral. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1186/s13063-018-2727-z.

A collaborative model of integrative care: Synergy between Anthroposophic music therapy, acupuncture, and spiritual care in two patients with breast cancer. Ben-Arye E, Preis L, Barak Y and Samuels N. A collaborative model of integrative care: Synergy between Anthroposophic music therapy, acupuncture, and spiritual care in two patients with breast cancer. Complementary Therapies in Medicine 2018;40:195-197. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.04.002

Arts Therapies for Anxiety, Depression, and Quality of Life in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Boehm K, Cramer H, Staroszynski T and Ostermann T: Hindawi Publishing Corporation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.Volume 2014, Article ID 103297, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/103297

Anthroposophic art therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Explore 2007;3(4):365-71.

Oscillations lf heart rate and respiration synchronize during poetry recitation. Cysarz D, von Bonin D, Lackner H, Heusser P, Moser M, Bettermann H: Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004;287:H579-H58.

Syventävä kirjallisuus

Kuvataide- ja muovailuterapia

 • Hauschka M: Fundamentals of artistic therapy. (A foundation work on artistc therapy, particularly painting therapy.) Rudolf Steiner Press, Forest Row, East Sussex.

 • Hauschka M: Zur künstlerischen Therapie, Band 1 und Band 2. Bad Boll.

 • von der Heide P: Zur künstlerischen Therapie Band 3. Bad Boll.

 • Mees-Christeller E: Kunsttherapie in der Praxis. Stuttgart 1988

 • Ratnowski R: Plastiken, Modelle, Skizzen, Aphorismen. Stuttgart 1979.

 • Türk KH, Thies J: Therapie durch künstlerisches Gestalten. Stuttgart 1986. 

Aäänenmuodostusterapia

 • Dreher V: Studien und Übungen zur Sprachtherapie. Stuttgart 1983.

 • König, v.Arnim, Herberg: Sprachverständnis und Sprachbehandlung. Stuttgart 1978.

 • Lorentz-Poschmann A: Therapie durch Sprachgestaltung. Dornach 1981.

 • Lorentz-Poschmann A: die Sprachwerkzeuge und ihre Laute. Dornach 1983.

 • Martens MG: Rhythmen der Sprache. Dornach 1976.

 • Müller H: Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen. Stuttgart 1967.

 • Slezak-Schindler C: Künstlerisches Sprechen im Schulalter. Stuttgart 1978.

bottom of page