top of page

Mistelihoito

01_Januar (4)_sreen.jpg

Antroposofinen mistelihoito

Katso myös www.mistelihoito.fi

Epidemiologisten tutkimusten mukaan 50–70% syöpäpotilaista Saksassa, 45–49% Australiassa ja jopa 95% Yhdysvalloissa käyttää täydentäviä hoitomuotoja [1]. Tämä kehityssuunta on havaittavissa myös Pohjoismaissa, joissa biolääketiede yleensä suhtautuu kriittisesti CAM-hoitoihin [2], [3]. 

Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpäpotilaiden avohoidossa [4]. Vuonna 2002 Saksan sairausvakuutusyhtiöt korvasivat 465 000 mistelireseptiä. Toiseksi yleisimmin avohoidossa määrätty lääkeaine oli tamoksifeeni, jota oli määrätty 329 000 kertaa [5]. Mistelivalmisteiden käyttö vaihtelee eri syöpälajeissa. Rintasyöpäpotilaista jopa 77.3% käyttää mistelihoitoa [6].

DSC_0168_sreen.jpg
1920px-Viscum_AlbumWinter.jpg

Mistelin käyttö syövän tukihoitona sai alkunsa 1910 -luvulla Rudolf Steinerin tuotua esille, että vertailtaessa mistelikasvin kasvitieteellisiä ominaispiirteitä syövän kasvu- ja käyttäytymistapaan on löydettävissä yhteneväisyyksiä. Filosofian tohtori Rudolf Steiner tunnetaan antroposofian perustajana, mm. antroposofisen lääketieteen, steinerpedagogiikan ja biodynaamisen viljelyn perustajana.

Onkologiassa käytetty mistelihoito valmistetaan ainoastaan Viscum album L. uutteesta. Hoito toteutetaan yleensä injektioina ihon alle (s.c.) ja se on tarkoitettu tukihoidoksi tavanomaisten syöpähoitojen rinnalle. Näin ollen onkologinen mistelihoito erottuu kansanlääkinnässä ja fytoterapiassa käytetyistä mistelihoidoista, joissa käytetään yleensä muita mistelilajeja kuin Viscum album L ja joissa vailmisteet otetaan yleensä suun kautta esim. sydän- ja verenkiertosairauksien tukihoidoksi.

008_August_sreen.jpg

Mistelin käytöstä onkologiassa on tehty tutkimuksia viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana. Analyysiteknologian kehittyessä on saatu yhä tarkempi kuva misteliuutteen ainesosista. Soluviljelytekniikan avulla selvitettiin misteliuutteen tai sen aineosien vaikutus solujen toimintoihin - esimerkiksi jakautumiseen, erilaistumiseen, apoptoosiin ja signaalinvälitykseen. Tutkimustieto on lisääntynyt koskien mistelin vaikutusta immuunijärjestelmään ja syöpäsoluihin suuntautuviin sytotoksisisiin toimintoihin. On olemassa kliinisiä tutkimuksia, joissa selvitettiin mistelihoidon vaikutusta mm. elämänlaatuun, eloonjäämisaikaan, tuumoriregressioon eri syöpäsairauksissa joko yksin tai yhdistettynä perinteisiin onkologisiin hoitoihin. 

 

Viimeisen 30 vuoden aikana on tehty runsaasti kliinisiä tutkimuksia sisältäen mm. kymmeniä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tarkasteltaessa pitkää aikaväliä on kuitenkin todettava, että tutkimusten metodologinen lähestymistapa, tutkimusasetelma ja -suunnitelma, lopputulosmuuttujat ja pohdinta sekä loppupäätelmien validiteetti eli kaiken kaikkiaan tutkimusten laatu vaihtelevat merkitsevästi. Tämä on vaikeuttanut edustavien meta-analyysien aikaansaamista ja niiden pohjalta saatavia loppupäätelmiä [7]. Tähän asti laajimmat meta-analyysit ovat Cochrane-raportti vuodelta 2008 [4] ja yleinen katsaus vuodelta 2009 [8]. Vuonna 2019 on julkaistu laaja kaksiosainen meta-analyysi [9], [10], jota on kritisoitu metodologisten puutteiden vuoksi [7], [11],[12]. Tuoreimmat meta-analyysit tältä vuodelta tarkastelevat eloonjäämisaikaa [13] ja elämänlaatua [14].

 

Tutkimusnäyttö mistelihoidosta lisääntyy jatkuvasti. Mainittakoon parhaillaan meneillä oleva eurooppalainen haimasyöpää sairastavien potilaiden monikeskustutkimus (MISTRAL), jossa arvioidaan satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkokokeessa mistelihoidon vaikutus tavanomaisen onkologisen hoidon rinnalla potilaiden eloonjäämisaikaan ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksessa on mukana myös ruotsalaisia syöpäkeskuksia [15].​

 

Mistelihoitoa käytetään yleensä täydentävänä hoitona tavanomaisten syöpähoitojen rinnalla ja se on osa integratiivisesta onkologiaa [16]. Integratiivinen onkologia on näyttötason mukaan luokiteltu International Society of Integrative Oncology (SIO) käypä hoito suosituksissa [17], jotka American Society of Clinical Oncology on hyväksynyt vuonna 2018 [18]. Tässä SIO-ohjeessa katsotaan mistelihoidon edustavan näyttöluokan tasoa C (epäselvä tai ainakin kohtalainen varmuus siitä, että on olemassa jonkinasteinen hyöty) koskien elämänlaadun kohentumista rintasyövän hoidon aikana ja sen jälkeen.

 

Videodokumentti “Misteli esimerkkinä integratiivisesta onkologiasta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuusviitteet
 

[1] Drozdoff L, Klein E, Kiechle M and Daniela P. Use of biologically-based complementary medicine in breast and gynecological cancer patients during systemic therapy. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1):259, 2018.

 

[2] Wode K, Henriksson R, Sharp L, Stoltenberg A, Hök Nordberg J. Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross-sectional study. BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 62. doi: 10.1186/s12906-019-2452-5 

 

[3] Kristoffersen AE, Norheim AJ, Fønnebø VM. Complementary and Alternative Medicine Use among Norwegian Cancer Survivors: Gender-Specific Prevalence and Associations for Use. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013():318781. 

 

[4] Horneber, Bueschel G, Huber R, Linde K and Rostock M. Mistletoe therapy in oncology. Cochrane Database Syst Rev, 2008:CD003297. DOI: 10.1002/14651858.CD003297.pub2.

 

[5] Schwabe U, Paffrath D. In: Schwabe U, Paffrath D editor(s). Arzneiverordnungs-Report 2002. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

 

[6] Fasching PA, Thiel F, Nicolaisen-Murmann K et al. Association of complementary methods with quality of life and life satisfaction in patients with gynecologic and breast malignancies. Supportive Care in Cancer 2007;15(11):1277–1284.

 

[7] Matthes H, Thronicke A, Hofheinz R-D, Baars E, Martin D, Huber R,  Breitkreuz T, Bar-Sela G,  Galun D and Schad F. Statement to an Insufficient Systematic Review on Viscum album L. Therapy.  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2020, Article ID 7091039, 9 pages. 

 

[8] Kienle GS, Glockmann A, Schink M and Kiene H. Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers: a systematic review of clinical and preclinical research. J Exp Clin Cancer Res 2009;28:79. DOI: 1756-9966-28-79 [pii]10.1186/1756-9966-28-79.

 

[9] Freuding M, KeinkiC, Micke O, Buentzel J and Huebner J. Mistletoe in oncological treatment: a systemic review: part 1: survival and safety. J Cancer Res Clin Oncol 2019;145: 695–707. 

 

[10] Freuding M, Keinki C, Kutschan S, Micke O, Buentzel J and Huebner J. Mistletoe in oncological treatment: a systematic review: part 2: quality of life and toxicity of cancer treatment. J Cancer Res Clin Oncol 2019; 145(4):927–939.

 

11] Matthes H, Hofheinz RD, Bar-Sela D, Galun D, Martin D, Huber R, Langhorts J, Matthiessen PF and Schad F. Letter to the editors of the Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. J Cancer Res Clin Oncol 2019;145: 2405–2407. 

 

[12] Huebner J, Freuding M, Keinki C, Micke O, and Buentzel J. Answer to the letter to the editors by Matthes and colleagues regarding our systematic reviews on mistletoe. J Cancer Res Clin Oncol 2019;145(9):2409-2410.

 

[13] Ostermann T, Appelbaum S, Poier D, Boehm K, Raak C, Büssing A. A systematic review and meta-analysis on the survival of cancer patients treated with a fermented Viscum album L. extract (Iscador): an update of findings. Complementary Medicine Research 2020;27(4):1–12

 

[14] Loef M and Walach H. Quality of life in cancer patients treated with mistletoe: a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Med Ther 2020; 20:227. doi.org/10.1186/s12906-020-03013-3

 

15] Wode, K., Hök Nordberg, J., Kienle, G.S., Elander N.O, Bernhardson B.-M., Sunde B., Sharp L., Henriksson R. et Fransson P. Efficacy of mistletoe extract as a complement to standard treatment in advanced pancreatic cancer: study protocol for a multicentre, parallel group, double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial (MISTRAL). Trials 21, 783 (2020). https://doi.org/10.1186/s13063-020-04581-y

 

[16] Witt CM, Balneaves LG,  Cardoso MJ et al. A comprehensive definition for integrative oncology. JNCI Monographs 2017;2017(52).

 

[17] Greenlee H, DuPont-Reyes MJ, Balneaves LG, Carlson LE,  Cohen MR,  Deng G, Johnson JA, Mumber M, Seely D, Zick SM, Boyce LM and  Tripathy D. Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment. CA Cancer J Clin. 2017; 67: 194-232.

 

[18] Lyman GH, Greenlee H, Bohlke K, Bao T, DeMichele AM, Deng GE,  Fouladbakhsh JM, Gil B, Hershman DL, Mansfield S, Mussallem DM, Mustian KM, Price E, Rafte S and Lorenzo Cohen. Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol.2018:36:2647-2655.

Dokumentti on 6. jakso

seitsemänjaksoisessa dokumenttisarjassa antroposofisesta lääketieteestä 

"Die Kunst des Heilens / The Art of Healing" 

©Medical Section at the Goethanum, Dornach, CH 

Suomenkielinen tekstitys  (Ohje)

Videodokumentti "Misteli neljänä vuodenaikana"
(saksaksi englanninkielinen tekstitys)
Society for Cancer Research, Research Institute Hiscia, Arlesheim - Sveitsi

Tutkimusraportti 2021 (pdf)

Tutkimusraportti 2022 (pdf)

bottom of page