top of page

Tarkoitus

Staubgefäss 3 makro.jpg

Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen tarkoituksena on tukea, edustaa ja tehdä tunnetuksi laajennetun lääketieteen impulssia, joka perustuu Rudolf Steinerin (1861-1925) antroposofiseen hengentieteeseen ja lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) sen pohjalta aloittamaan työhön.

rsteiner.jpg
dr-med-ita-wegman-portra-t-um-1935_800.jpg
IWegInstitut1920.jpg

Ensimmäinen antroposofinen sairaala Arlesheimissa silloin vuonna 1921 ja 2022 

100_Jahre Klinik Arlesheim.jpg
SystemAM_2014.jpg
SystemAM_2014.jpg

Tavoitteet

Lääkäriyhdistyksen jäsenet näkevät atroposofisessa hengentieteessä tieteellisen menetelmän, jolla voidaan tutkia ja saavuttaa tietoja ihmisen henkis-sielullisen yhteyksistä hänen elimistöönsä samoinkuin henkis-sielullisen yhteydestä sairauteen ja parantumiseen liittyviin tapahtumiin.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys arvioi diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä ja lääkkeitä, joita tarvitaan laajennetun lääketieteen pohjalta harjoitetussa lääkäritominnassa.

 

Lääkäriyhdistys pyrkii olemaan asiantuntijaelin suhteessa viranomaisiin, kun on kyse em. lääkkeellisistä ja ei-lääkkeellisistä menetelmistä.

Lääkäriyhdistys antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa niin, että antroposofisen laajennetun lääketieteen asema tulisi tunnustetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

 

Yhteistyö

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys toimii yhdessä Goetheanumin Hengetieteen vapaan korkeakoulun lääketieteellisen osaston sekä kansainvälisen antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton kanssa (Internationale Vereinigung anthroposophischer Ärztegesellschaften IVAA), sekä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, jotka edustavat hoitovapautta ja monimuotoisuutta lääketieteen alueella eli integratiivista lääketiedettä.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit löytyvät sivuston alatunnisteessa. 

Goetheanum Westen_Sebastian Juengel.jpg
Staubgefäss 4 makro.jpg

Jäsenyys

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja ulkojäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä lääkäri, hammaslääkäri ja eläinlääkäri tai näiden alojen kandidaattitutkinnon suorittanut, joka näkee antroposofisessa hengentieteessä oikeutetun tieteellisen perustan ja tämän ilmaisuna on Yleisen antroposofisen seuran (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Domach) jäsen.

Ulkojäseniä voivat olla lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit, jotka eivät ole Yleisen antroposofisen seuran jäseniä, tai ovat cm. alojen opiskelijoita tai farmaseutteja, humaanibiologeja, kliinisiä kemistejä tai muihin lääketieteellisiin ammatteihin kuuluvia. 

Kuinka voin liittyä Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry:n jäseneksi?

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen tässä:

 

bottom of page