top of page

PROJECTS

Tutkimus

Cyclic evidence.jpg

TUTKIMUSMETODEISTA

Satunnaistettu ja mahdollisuuksien mukaan vielä sokkoutettu ja plasebo-kontrolloitu tutkimus (randomised controlled trial = RCT) antaa matemaattisen todennäköisyyden pohjalle rakentuvalle, näyttöön perustuvalle lääketieteelle ("evidence-based medicine") parhaan osoituksen vaikuttavuudesta.

On kuitenkin iso joukko käytännöllisiä syitä, miksi usein ei voida tehdä randomisoituja tai kaksoissokkotutkimuksia. Sokkotutkimus ei teknisistä syistä ole mahdollinen kirurgiassa, psykoterapiassa, fysioterapiassa (hieronta, kääreet, hauteet, kylvyt jne.), liike- ja luovissa terapioissa (lääkintävoimistelu, hoitoeurytmia, musiikkiterapia ym.), mutta ei myöskään monien lääkeaineiden kohdalla (esim. eteeriset öljyt, teet, ihonalaiset misteli-injektiot, lääkemaa ja monet muut). Myöskään randomisaatio ei usein ole mahdollista. Rajoittavia tekijöitä ovat lääkäreiden varauksellisuus sellaisia tutkimuksia kohtaan, potilaiden vähäinen komplianssi, vähäiset potilasmäärät, puuttuva infrastruktuuri ja vielä moni muu.

 

 ”Circular evidence” malli on korvannut lisääntyvässä määrin ”Pyramidi-evidence” mallin epistemologisessa keskustelussa. Circular evidence mallin mukaan näyttöön perustuva tutkimustieto on saavutettavissa muistakin metodeista kuin RCT-tutkimusasetelmasta. 

 

ForschKomplMed.jpg
AdvancesIM.gif
CompTherapiesInMedicine.gif
EvB_CAM.jpg
GlobAdv.gif

JULKAISUT 
VERTAISARVIOINTI-
LEHDISSÄ 

Antroposofisen lääketieteen alkuajoista lähtien on tehty kliinisiä ja prekliinisia tutkimuksia.

Nykyään on käytettävissä  satoja julkaisuja vertaisarviointilehdissä antroposofisen lääketieteen vaikutuksesta, tehosta ja turvallisuudesta.

 

Tutkimusten lähtökohtana ovat kaikki lääketieteen erikoisalat. Menetelmät kattavat kaikki näyttöön perustuvan lääketieteen metodit satunnaistetuista kaksoissokkokokeista tapausselostuksiin.  

Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke.

 

Lisätietoja mistelihoidon käytöstä, tutkimusnäytöstä, vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta löytyy seuraavilta sivuilta: www.mistelihoito.fi 

 

UniWitteHerdecke.jpg

OPETUS

Antroposofista lääketiedettä opetetaan useiden yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa monissa maailman maissa. Antroposofisen lääketieteen professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat
 

Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin 
Universität Witten/Herdecke

Witten/Herdecke yliopistossa

Saksassa  


Institute of Complementary and
Integrative Medicine IKIM 
Universität Bern

Bernin yliopistossa

Sveitsissä.

Tällä hetkellä antroposofinen lääketiede kuuluu sekä lääketieteen perusopintoihin että jatko-opintoihin monissa yliopistoissa Euroopassa ja maailmalla mm. Yliopisto Witten/Herdecke, Saksa; Yliopisto Charité Berlin, Saksa, Yliopisto Freiburg, Saksa, Yliopisto Tübingen, Saksa, Yliopisto Bern, Sveitsi, Yliopisto St.Gallen, Sveitsi, Louis Bolk Instituut, Driebergen, Holland Pécs, Unkari; Yliopisto São Paulo, Brasilia.   

tutkimus.jpg

TUTKIMUSKESKUKSET

Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie,
Integrative und Anthroposophische Medizin
an der Universität Witten/Herdecke
 

Gerhard-Kienle-Weg 4 

DE-58313 Herdecke 

Tel.: +49-2330-62-3935 

Fax: +49-2330-62-3358 

Website: www.uni-wh.de

Institute of Complementary
and Integrative Medicine ICIM
Universität Bern
 

Imhoof-Pavillon, Inselspital 

CH-3010 Bern, Schweiz 

Tel: +41-31-6324261,

FAX: +41-31-6324262 

Website: www.ikim.unibe.ch

 

Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (IFAEMM e.V.) 
Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology
Zechenweg 6 
D-79111 Freiburg, Deutschland 
Tel. +49-761-1560305, Fax: +49-761-1560306 
Website: www.ifaemm.de 

Forschungsinstitut Havelhöhe
Kladower Damm 221 
D-14089 Berlin 
Tel: +49-30-36501 699 
Fax:+49-30-36501 455 
Website: http://www.fih-berlin.de

Verein für Krebsforschung, Forschungsinstitut Hiscia
Kirschweg 9
 
CH-4144 Arlesheim 
Tel: +41 61 706 72 72
Fax: +41 61 706 72 00 
Website: www.vfk.ch 

 

Institut für klinische Forschung (IKF) 
Hardenbergstr. 19 
D-10623 Berlin, Deutschland 
Tel: +49-30-3157440, FAX: +49-30-31574444 
Website: www.ikf-berlin.de 

Louis Bolk Instituut (Department Healthcare & nutrition)
Hoofdstraat 24 
NL-3972 LA Driebergen, Holland 
Tel: +31-343-523860, Fax: +31-343-515611 
Website: www.louisbolk.nl

bottom of page