top of page

SALLY

Tietoa meistä...

 

Antroposofisesta lääketieteestä kiinnostuneiden lääkäreiden työ alkoi 1993 perustettaessa Antroposofinen lääkärityöryhmä, josta tuli samana vuonna IVAAn (Kansainvälinen antroposofisten lääkäriyhdistysten liitto) jäsen ja joka on siitä lähtien läheisessä yhteistyössä Goetheanumin Lääketieteellisen osaston kanssa.

 

Antroposofisen lääkärityöryhmän lääkärit perustivat 1998 Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (ALLY) ry:n.

Yhdistyksen nimi muuttui 2014 Suomen Antroposofinen lääkitieteen lääkäriyhdis (SALLY) ry:ksi.

 

Yhdistys kantaa vastuun antroposofisesta lääketieteestä Suomessa viranomaisten, yliopistojen jne. suhteen. Myös yhteistyö muiden täydentävien ja vaihtoehtoisten lääketieteellisten suuntausten (CAM) edustajien kanssa ja erityisesti integratiivisten (CIM) lääkäriyhdistysten kanssa koetaan tärkeäksi. 

Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä ALY:n kaikkien antroposofis-lääketieteellisten ammattiryhmien kanssa. Myös muiden antroposofisten ammattiryhmien kanssa on ollut yhteistyötä kuten opettajien ja pappien.

Yhdistyksen lääkäreiltä, eläin- ja hammaslääkäreiltä tuli aloite Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumin (SILF) luomiseksi marraskuussa 2014.

Mukaan tuli muita CAM metodeja käyttäviä lääkäreitä sekä terveystieteen ja yhteiskuntatieteen tutkijoita.

Foorumi ei edusta mitään tiettyä lääketieteen suuntaa tai menetelmää ja se on avoin kaikille, jotka haluavat edesauttaa integratiiviisen lääketieteen ja hyvinvoinnin tieteellistä tutkimusta ja kehitystä Suomessa.

 

Foorumi järjesti 13.11.2015 yhdessä Tampereen yliopiston kanssa tutkimusseminaarin ”Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa”. Seminaariin osallistui mm. tutkijoita, lääkäreitä, yliopisto-opiskelijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, täydentävien hoitomuotojen järjestöjä, terapeutteja, potilaita ja muita aiheesta kiinnostuneita, yhteensä noin 400 CAM-tutkimuksesta kiinnostunutta.

Tämän lisäksi yhdistys järjestää vuosittain jatko- ja täydennyskoulutusta antroposofisen lääketieteen alueella. 

bottom of page