top of page

Sairaanhoito

Antroposofinen sairaanhoito,

vanhustenhoito ja saattohoito

 

Antroposofiseen ihmiskuvaan perustuvaa sairaanhoitaja koulutusta järjestetään useissa Keski-Euroopan antroposofisissa sairaaloissa. Lähin koulutuspaikka on Ruotsissa, Järnassa Vidar-kiinikalla. Koulutus siellä kestää n.4kk. Koulutukseen voi hakeutua Suomessa erikoissairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai sairaanhoitajantutkinnon suorittanut. 

Antroposofiseen erikoistumiseen sisältyy runsaasti erilaisia aiheita. Pääpaino on antroposofisen ihmiskuvan ja ihmisopin opiskelu. Oppia hankitaan kääreitä, kyvyistä , kevythieronnasta (Einreibung ), lääkkeistä, ravinnosta, elämänkaaripsykologiasta jne. Sairaalatyössä sairaanhoitaja toimii yhteistyössä lääkärien, terapeuttien, lähihoitajien sekä hoitoapulaisten kanssa, edustaen hoitotieteen korkeinta asiantuntevuutta. 

Avosairaanhoidossa antroposofinen sairaanhoitaja voi tehdä esim. lääkärin määräämiä hoitoja kotikäynteinä, pitää erilaisia kotisairaanhoidon kursseja , toimia neuvojana lasten kasvua ja kehitystä koskevissa kysymyksissä jne. 

Vanhustenhoito: Palvelukoti Sofia

Palvelukoti Sofia on vuonna 2002 toimintansa aloittanut vanhusten palvelutalo, jonka toiminta-ajatus perustuu antroposofiseen ihmiskuvaan. Samassa yhteydessä toimii myös dementoituneiden vanhusten ryhmäkoti. Sofian ryhmäkoti on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa käytetään antroposofisia lääkkeitä ja hoitoja koululääketieteen rinnalla. Ryhmäkoti on hoitopedagogisten kotien ja - koulujen tavoin virallisesti integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan.  

4SofiaFIN.jpg

Vård i Livet yhdistyksen saattohoitokoti Ahvenanmaalla

 

Vård i Livet saattohoitokoti vihittiin vuonna 2005. Se rakennettiin palvelutalon uuteen siipeen, jolloin se on myös samassa rakennuksessa kuin terveysasemamme.

Hoitokoti Åland 1.jpg
Hoitokoti Åland 2.jpg

Jo useamman vuoden ajan toimii saattohoitoon koulutettu tiimi koostuen paikallisesta hoitohenkilökunnasta sekä vapaaehtoisista. Saman katon alla toimiminen helpottaa yhteistyötä sekä tuo potilaalle ja omaisille turvallisempaa yhteiseloa.

 

Yhdistys Vård i Livet on jo vuodesta 2000 alkaen järjestänyt esitelmiä ja koulutuksia Ahvenanmaan sairaalan henkilökunnalle, kotisairaanhoidolle ja kunnallisille hoitajille sekä kouluttanut vapaaehtoisia saattohoitotyöhön. Kouluttajina ja esitelmöitsijöinä on toiminut mm. antroposofisen koulutuksen saaneita lääkäreitä, sairaanhoitajia ja terapeutteja.

 

Antroposofinen ihmiskuva antaa sairaan ihmisen hoitamiseen syvyyttä, ymmärrystä ja varmuutta hoitomenetelmiin, ihmisen kohtaamiseen sekä rauhaa läsnäoloon vaikeissakin tilanteissa.

Kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä eri olemuspuolineen auttaa olemaan hereisempi hänen viimeisten elinpäivien kokemusten ja tarpeiden suhteen. Näin voi auttaa omaisia ymmärtämään  kuoleman prosessia ja tukea heitä heidän omassa elämäntilanteessaan. 

Tiimillemme muodostui saattohoitokulttuuri, jossa nähtiin tärkeäksi antaa rauha ihmisen kuolemanprosessille itse kuolinhetken jälkeenkin. 

 

Antroposofisten hoitojen monipuolisuus fyysiseen kosketukseen perustuen on valtava voimavara potilaan hyvinvoinnin edistämiselle.Tiimimme oppimat  kevythieronnat öljyineen on osoittautunut antoisaksi myös tekijöilleen. Pääasia on kuitenkin hoidon tuoma rauha mikä myös lisää voimia oman elämäntilanteen levolliseen tarkasteluun.

 

Vård i Livet yhdistyksen eri esitelmöitsijät, kouluttajat ja oma tiimimme kertovat kokemuksiaan saattohoidosta julkaisemassamme kirjassa ”Vierellä elämässä ja kuolemassa”, ruotsiksi

Vård i livet och döden”.

Raili-Hake-Kirja-kansi.jpg
Raili-Hake-Kirja-takakansi.jpg
Saattohoitokoulutusta omaisille ja vapaaehtoisille

Aly ry. järjestää saattohoitokoulutusta omaisille ja vapaaehtoisille  Koulutus sisältää kaksi tapaamiskertaa

 la15.10 ja12.11. 2022 klo 10-16

 

Kouluttaja: Raili Hake         

Kurssipaikka: Antroposofinen liitto, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: tiina.laulaja@gmail.com

Antropsofinen sairaanhoito ja vanhusten hoito maailmalla

9aNursingEurope.jpg
9bNursingWorld.jpg

Tutkimus

Kuderer S, Vagedes K, Szöke H, Kohl M, Joos S, Gündling PW and Vagedes J. Do ginger footbaths improve symptoms of insomnia more than footbaths with warm water only? – A randomized controlled study,Complementary Therapies in Medicine, Volume 67, 2022, 102834, ISSN 0965-2299,Open access: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2022.102834

 

Vagedes J, Kuderer S, Vagedes K, Szőke H, Kohl M, Joos S, Beissner F and Wolf U. Do Chest Compresses with Mustard or Ginger Affect Warmth Regulation in Healthy Adults? A Randomized Controlled Trial? Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol. 2022, Article ID 5034572, 12 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5034572. Open access

Oei SL, Thronicke A, Matthes H, Schad F. Evaluation of the effects of integrative non-pharmacological interventions on the internal coherence and resilience of breast cancer patients. Support Care Cancer. 2021;29(3):1413-21.DOI: 10.1007/s00520-020-05617-4.

 

Clinical Outcomes of Rhythmical Massage. A Prospective Cohort Study with Swiss Outpatients. Wälchli C, Saltzwedel G, Rist L, Bach-Meguid B, Eberhard J, Decker M and Simões-Wüst AP. Alternative and Complementary Therapies. October 2014, 20(5): 248-258. doi:10.1089/act.2014.20509. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/act.2014.20509

Rhythmical massage therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. J Altern Complement Med 2007;13(6):635-42.

Therkleson T, Sherwood P: Patient’s experience of the external therapeutic application of ginger by anthroposophically trained nurses. Indio-Pacific Journal of Phenomenology 2005;4:1-11.

bottom of page