top of page

Kehittyvä ihmiskuva ja tiede

Peter Heusser: Kehittyvä ihmiskuva ja tiede 

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa
Osa II: Antropologista pohdintaa

Peter Heusserin tiedeteos, joka käsittelee antroposofian ja tieteen suhdetta lääketieteen kannalta, ilmestyy suomenkielisenä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa (luvut 1-4) "Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa" paneutuu tietoteoreettisiin kysymyksiin, luonnontieteeseen empiirisen ontologisen idealismin valossa sekä empiiriseen psykologiaan. Toisen osan (luvut 5-7) "Osa II: Antropologista pohdintaa" sisältö käsittelee antropologian ja antroposofisen hengentieteen suhdetta luonnontieteeseen pohjautuvaan lääketieteeseen.

 

Arto Ingervo on suomentanut tekstin ja sen ovat tarkistaneet ja työstäneet SALLY:n lääkärit.

PeterHeusser Portrait_small file.png

Peter Heusser on lääketieteen professori ja Witten/Herdecken yliopiston Lääketieteen teorian, integratiivisen ja antroposofisen lääketieteen laitoksen johtaja. Peter Heusser on tutkinut työssään ihmiskuvan merkitystä niin filosofian, lääketieteen kuin psykologiankin kannalta. Tässä kirjassa yritetään kehittää puhtaalta tieto-opilliselta perustalta lääketieteelliselle antropologialle merkityksellisten alueiden yhdenmukainen kokonaiskäsitys. Sen sijaan että muodostettaisiin pelkkiä teorioita pyritään havainnointiin. Edellä mainittuja alueita ovat esimerkiksi substanssikäsite, biologia, tietoisuus ja ruumis-sielusuhde sekä henki ja kyky vapauteen. Edelleen pyritään samalta perustalta osoittamaan, miten luonnontieteellisen ja psykologisen antropologian edelleen kehittäminen olisi ajateltavissa hengentieteellisessä antroposofiassa, joka komplementaarisesti täydentää antropologiaa. Tämä monitieteinen lähestyminen avaa mahdollisuuksia pohtia ihmisen ja ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Tämän päivän ajatukset muuttuvat todellisuudeksi tulevaisuudessa. 

Heusser osa I.png

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

SALLY-Press 2016 
© Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry 

Painettu kirja
Kovakantinen, liimanidonta, 422 s. 
ISBN 978-952-68539-2-

 

E-kirja (EPUB vesileima): saatav 

ISBN 978-952-68539-3-2


Myynti: kaikki kirjakaupat ja verkkokaupat esim.

Suomalainen Kirjakauppa

https://www.suomalainen.com/search?q=heusser

Sisällys Osa I:

 • 1. Johdanto 

 • 1.1 Tiivistelmä 

 • 2. Tiedostaminen ja todellisuus 

 • 2.1 Tieto-oppi,Tiedostamisen tiedostaminen 

 • 2.2 Kokemus 

 • 2.3 Ajattelu kokemuksellisena tosiasiana 

 • 2.4 Objektiivinen empiirinen tieto 

 • 2.5 Tiede ja todellisuus 

 • 2.6 Objektiivinen ontologinen idealismi 

 • 2.7 Tiivistelmä 

 • 3. Luonnontiede ja empiirinen ontologinen idealismi 

 • 3.1 Empiirinen idealismi reduktionismin sijaan 

 • 3.2 Aineellisuuden, emergenssin, itse- organisaation ja kausaliteetin henkisyys: Ainekäsitteen ei-reduktionistinen malli fysiikassa, kemiassa ja biokemiassa 

 • 3.3 Onko elämälle kemiallista selitystä? Geenit, geneettinen informaatio ja proteiinit 

 • 3.4 Geeninsäätely. Staattisesta dynaamiseen geenikäsitykseen 

 • 3.5 Itseorganisointi, orgaaninen järjestelmä ja Goethen käsite ”Typus” 

 • 3.6 Organismi vai mekanismi? 

 • 3.7 ”Typus” ja morfogeneesi 

 • 3.8 Orgaanisen ja epäorgaanisen luonnon tiedostaminen 

 • 3.9 Morfogeneettiset kentät vai aineet? 

 • 3.10 Syyperäisyys ja järjestelmäbiologia 

 • 3.11 Biologia vitalismin ja mekanismin ulkopuolella 

 • 3.12 Mietteitä orgaanisten prosessien termoynamiikasta 

 • 3.13 Elämä ja kuolema, fyysinen ja eteerinen järjestelmä 

 • 3.14 Tiivistelmä 

 • 4. Empiirinen psykologia ja sielullis-henkinen todellisuus 

 • 4.1 Tietoisuuden emergenssi ja kysymys sielullisen todellisuudesta. 

 • 4.2 Ontologisen monismin ja psykofyysisen syysuhteen ongelma 

 • 4.3 Tietoisuus ja elämä: elävä ja sielullinen vaikuttaminen 

 • 4.4 Sielullisuus hahmoa luovana periaatteena Astraalinen organisaatio 

 • 4.5 Henki ja sielu: itsetiedostuksen ja itsemääräämisen emergenssi 

 • 4.6 Sielu ja henki: älyllisyys eläimissä ja ihmisissä 

 • 4.7 Henkisen tekijän merkitys terveydelle ja terveydenhoidolle 

 • 4.8 Vapauskysymyksestä 

 • 4.9 Integratiivisen lääketieteellisen antropologian tiedonperusteet: ruumiin, elämän, sielun ja hengen näkymät 

 • 4.10 Tiivistelmä 

Heusser_Osa_II.png

Osa II: Antropologista pohdintaa

SALLY-Press 2016 
© Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry 

Painettu kirja
Kovakantinen, liimanidonta, 201 s. 
ISBN 978-952-68539-4-9

E-kirja (EPUB, vesileima))
ISBN 978-952-68539-5-6
 

Myynti: kaikki kirjakaupat jaa verkkokaupat esim. Suomalainen Kirjakauppa

https://www.suomalainen.com/search?q=heusser

Sisällys Osa II:

 • 5. Antropologiasta antroposofiaan

 • 5.1 Kysymys henkisten toimintaperiaatteiden todellisuudesta ja tunnistettavuudesta 

 • 5.2 I. P. V. Troxlerin antropologia ja antroposofia 25 5.3 I. H. Fichten antropologia ja antroposofia

 • 5.4 Tiivistelmä

 • 6. Antroposofia empiirisenä hengentieteenä 

 • 6.1 Tiedon saavuttamisen raja ja sen ylittäminen

 • 6.2 Rudolf Steinerin empiirinen hengentiede

 • 6.3 Tiivistelmä

 • 7. Antroposofinen hengentiede ja luonnontieteellinen lääketiede

 • 7.1 Nelijäsenteinen ihmiskuva lääketieteellisen antropologian, tautiopin ja terapian perustana

 • 7.2 Antroposofisten käsitysten tieteellinen todentaminen ja lääketieteen rationaalisuus

 • 7.3 Antroposofinen lääketiede ja nykyaikainen tieteellinen tutkimus 7.4 Antroposofisesti laajennetun lääketieteellisen antropologian asemasta

 • 7.5 Kliinis-tieteellisen tutkimuksen asemasta antroposofisessa lääketieteessä

 • 7.6 Tiivistelmä

bottom of page