top of page

Antroposofiset terapiat

Lääkkeiden lisäksi, jotka vaikuttavat ensisijaisesti elämän-elimistön kautta, Antroposofisessa lääketieteessä käytetään monia taideterapian muotoja kuten eurytmiaterapia (hoitoeurytmiaa), musiikkiterapiaa, maalaus-ja muovailuterapiaa, puheterapia y.m. jotka vaikuttavat ensisijassa potilaan sielunolemuksen kautta. Myös keskustelut potilaan kanssa voivat auttaa häntä näkemään uusia puolia elämästä ja muuttamaan totunnaisia elämäntapojaan. Tällöin lääkäri toimii suoraan potilaan henkisen puolen, tietoisuuden kanssa. Eri taiteiden vaikutusta ihmisen neljään olemuspuoleen voidaan käyttää kehitettäessä harjoituksia, jotka vaikuttavat omalla tavallaan potilaan tietyissä olemuspuolten tasapainohäiriöissä. Tällaisten harjoitusten painopiste on niiden tarapeuttisessa vaikutuksessa, ei niinkään taiteellisessa lopputuloksessa. Taideterapiat eroavatkin juuri tässä suhteessa muusta taiteellisesta toiminnasta.

Suomenkielinen tekstitys  (Ohje)

Parantamisen perusteet 
Nähdä koko ihminen
Taide- ja kehoterapiat

Kokonaisvaltaiseen lääketieteeseen kuuluu myös ihmisen henkis-sielullisten voimavarojen vahvistaminen. Maalaus- ja musiikkiterapia tai eurytmiaterapia antavat parantumiselle pitkään vaikuttavan tuen.

 

Dokumentti on 4. jakso

seitsemänjaksoisessa dokumenttisarjassa antroposofisesta lääketieteestä 

"Die Kunst des Heilens / The Art of Healing" 

©Medical Section at the Goethanum, Dornach, CH

 

 

Suomessa toimiva TAITEIN ry järjestää pajoja ja kursseja eri taiteiden harjoittamisen parissa.

Lue lisää https://taitein.fi

Antroposofiset terapiat Euroopassa ja maailmalla

6aTherapiesEurope.jpg
6bTherapiesWorld.jpg

Koulutus

Vastatakseen antroposofisen lääketieteen kasvavaan suosioon maailmanlaajuisesti, Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut 29.3.2023 antroposofisen lääketieteen koulutuksen vertailuarviot (benchmarks).

WHO:n pätevyysvaatimusten asettaminen antroposofisen lääketieteen alalla toimiville ammattilaisille kuvastaa sen merkitystä maailmanlaajuisena lääketieteellisenä käytäntönä ja tarjoaa potilaille ennustettavan tason hoitoa.

Asiakirja koostuu kolmesta osasta:

  • tausta: yleiskatsaus AL:n kehitykseen ja peruskäsitteisiin

  • antroposofisen lääketieteen koulutus: oppimistulokset, joita vaaditaan kunkin AL-alan jokaisen osa-alueen osalta ja

  • turvallisuuskysymykset: antroposofisten lääkevalmisteiden (anthroposophic medicinal products, AMP) käyttöön ja antroposofiseen hoitokäytäntöön liittyvät yleiset varotoimet ja vasta-aiheet

Asiakirjassa asetetaan normit ja standardit, ja siinä esitetään terveydenhuollon työntekijöiden vähimmäiskoulutusvaatimukset, jotta he voivat harjoittaa vastaavaa AL-ammattia. Se on hyödyllinen lähdeviittaus, johon voidaan verrata ja arvioida nykyistä käytäntöä, mistä on hyötyä poliittisille päättäjille, terveydenhuollon työntekijöille, koulutuksen tarjoajille ja suurelle yleisölle.

WHO_benchmark_titel.png
bottom of page