top of page

SARS-CoV-2 / COVID

Staubgefäss 3 makro.jpg
fx1_lrg.jpg

Post-COVID ja rokotuksen jälkeinen oireyhtymä antroposofisen lääketieteen näkökulmasta - oireet ja hoitovaihtoehdot

 

Harald Matthes, Georg Soldner, Madleen Winkler, Eva Streit, Karin Michael, Carla Wullschleger, Rolf Heine, Katharina Gerlach, Unda Niedermann-Veith,
Henrik Szőke*)

Ensijulkaisu: 20.09.2021
Päivitys: 17.05.2024

*) Kirjeenvaihto: henrik.szoke@etk.pte.hu
https://www.anthromedics.org/PRA-0993-EN

Yhteenveto

Yhä useammat ihmiset kärsivät COVIDin jälkeisestä oireyhtymästä, joka heikentää heidän terveyttään usein pitkäkestoisesti ja merkittävästi. Esiintyy erilaisia oirekuvia, joihin liittyy pitkittynyt tulehdusreaktio, lihasten, sydämen, hermoston ja aistielinten vaurioituminen ja toimintakyvyn rajoittuminen. Suuremmalla joukolla monesti nuorempia potilaita esiintyy virusinfektion jälkeisen, myalgisen enkefalomyeliitin / kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) oireita. Näillä potilailla COVID-19:n varsinnaisen infektion kulku oli usein lievempi.

Tässä artikkelissa esitellään näkökohtia häiriön ymmärtämiseksi sekä antroposofisen lääketieteen multimodaalinen hoitokonsepti.

Lue koko artikkelin Anthromedics kotisivuilla (EN): https://www.anthromedics.org/PRA-0993-EN 

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin

(23.1.2021)

IVAA ja Goetheanumin Lääketieteellinen osasto ilmaisevat 12.1.2021 julkaistussa kannanotossa tyytyväisyyden siitä, että on onnistuttu kehittämään SARS-CoV-2 virusta vastaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, joilla on tärkeä tehtävä voittaa COVID-19 pandemia. Antroposofiset lääkärit ovat hoitaneet pandemian puhkeamisesta alkaen COVID-19 sairastuneita potilaita käyttäen yhdistävästi sekä tavallisen lääketieteen että antroposofisen lääketieteen hoitokeinoja ottaen huomioon myös rokotuksen mahdollisuus.

 

Rokotteen saatavuus

 

COVID-19 rokotetta tulee olla saatavilla kaikissa maailman maissa. Kansainvälisessä COVAX aloitteessa korostettiin tasapuolista rokotteiden jakelua ympäri maapallon. Tästä huolimatta rikkaat maat ovat taanneet itselleen oman tarpeensa välittämättä köyhemmistä maista. Rokotteen toimittaminen eri maihin ja suuri määrä rokotettavia on valtava haaste jopa korkean elintason maille. Antroposofiset lääkärit toivovat enemmän solidaarisuutta ja yhteistyötä eri maiden välille.

 

Tehokkuus

 

Ensimmäiset mRNA-rokotteet sekä virusvektorirokote ovat osoittautuneet tähänastisissa alustavissa tutkimuksissa tehokkaiksi estämään sairauden kaikki vaikeusasteet. Useampia rokotteita on vielä kehitteillä. Tähänastiset rokotekokeet osoittavat, että uudet rokotteet estävät oireisen koronataudin kehittymistä, mutta eivät kerro sitä, estävätkö ne itse tartuntaa. Pahimmassa tapauksessa rokotteen saanut voisi kuitenkin oireettomana levittää tartuntaa eteenpäin. Ei myöskään tiedetä, miten kauan rokotteen antama suoja kestää. Samoin ei tiedetä itse virustartunnan antaman suojan kestoa uutta tartuntaa vastaan.

 

Turvallisuus

 

Tähänastiset lyhyen seuranta-ajan tutkimustulokset osoittavat molempien mRNA-rokotteiden ja virusvektorirokotteen olevan turvallisia. Kuitenkaan ei voida poissulkea harvinaisia, mahdollisesti vakaviakin haittavaikutuksia, kunnes suurempi määrä ihmisiä on rokotettu ja heitä on seurattu pitempi ajanjakso. Mahdolliset joko positiiviset tai negatiiviset epäspesifiset vaikutukset edellyttävät pitempää seurantaa. Antroposofiset lääkärit toivovat riittävän laajoja ja pitkäaikaisia tutkimuksia sekä mahdollisesti nimetöntä rokoterekisteriä, jotta voitaisiin arvioida eri rokotteiden hyödyt ja haitat sekä voitaisiin verrata rokotettua väestöä ei-rokotettuihin. Tämä on sitäkin merkittävämpää, koska joissakin COVID-19 rokotteissa käytetystä mRNA-teknologiasta ei ole laajaa kokemusta ihmisten kohdalla.

 

Rokottamisen vapaaehtoisuus 

 

Antroposofiset lääkärit näkevät rokotuksen vapaaehtoisuuden kuuluvan demokraattisten yhteiskuntien perusoikeuksiin. Rokotusmyönteisyys on korkeampi, jos rokottaminen on vapaaehtoista, varsinkin kun kiinnitetään huomiota kysymyksiin koskien tehokkuutta ja turvallisuutta. Vapaaehtoinen rokotusmyönteinen päätös edellyttää yksityiskohtaista tietoa ja mahdollisuutta kysyä asiantuntijalta. Tämä tulisi olla tarvittaessa mahdollista myös joukkorokotusten yhteydessä. Poliittisen vastuun kantajien tulisi olla tarkkana, mikäli esimerkiksi työnantajat, vakuutukset tai liikenneyhtiöt alkavat vaatia rokotusta edellytyksenä työsuhteen jatkumiselle, vakuutuksen voimassaololle tai matkustamiselle tietyllä liikenneyhteydellä.

 

Vastustuskyvyn vahvistaminen

 

Kattavan, maailmanlaajuisen rokottamisen rinnalla on edelleen kiinnitettävä huomiota terveitten elintapojen edistämiseen ja yksilöllisen vastustuskyvyn tukemiseen. Ravinto, liikunta sekä psykologiset ja sosiaaliset tekijät ovat keskeisiä ponnistellessa voittamaan pandemia, joka on sekä virologinen että sosiaalinen haaste.

 

23.01.2021

Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry)

bottom of page