top of page

Kurssitoiminta

Yhdistys järjestää vuosittain jatko- ja täydennyskoulutusta antroposofisen lääketieteen alueella.

Staubgefäss 3 makro.jpg

Kuva: Metsälaboratorion saalis

kasvikurssi4.jpg

Kuvat: Destillaatioprosessi käynnissä

Kasvi3.jpg
kasvikurssi2.jpg

Kuva:"nousukuva" katajan lehdistä

Kasvikurssi

Yhdistys järjesti vuodesta 1995 vuoteen 2019 yhteensä 25 kertaa peräjälkeen kursin antroposofisessa lääketieteessä käytetyistä farmaseuttisista prosessista ns. ”Kasvikursin”.

Kasvikurssi oli nelipäiväinen seminaari goetheanistisesta kasvitarkastelusta otsikkonaan ”Kasvitarkastelusta lääkevalmisteeksi”. Suomalaisen lääkäriyhdistyksen jäsenten lisäksi seminaarissa myötävaikuttavat tai ovat myötävaikuttaneet merkittävästi mm. seuraavat henkilöt:Franziska Römer, Markus Sommer, Ragnar Wiedersheim-Paul, Herwig Judex ja Andreas Bindler.

Kasvikurssi on tällä hetkellä tauolla. 

Kasvi2.jpg

Hoitoeurytmiakurssi lääkäreille ja hoitoeurytmisteille

 

Toinen keskeinen seminaari on hoitoeurytmiakurssi lääkäreille ja hoitoeurytmisteille otsikkonaan ”Äänteeseen pohjaava liike terapeuttisena koulutuksena” Ursula Ziegenbeinin kanssa. Seminaari järjestetiin keväällä 2007 samoin 13. kerran peräjälkeen. Nykyään toiminta jatkuu Baltian maissa vuorotellen Tarttussa ja Riikassa.

3HEkursFIN.jpg
bottom of page