top of page

Lääkärin koulutus

Staubgefäss 4 makro.jpg
WHO Benchmarks Training Anthroposophic Medicine.png

Vastatakseen antroposofisen lääketieteen kasvavaan suosioon maailmanlaajuisesti, Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut 29.3.2023 antroposofisen lääketieteen koulutuksen vertailuarviot (benchmarks).

"WHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksesta"

(Suomennos ilmestyy lähiaikoina)

 

WHO:n pätevyysvaatimusten asettaminen antroposofisen lääketieteen alalla toimiville ammattilaisille kuvastaa sen merkitystä maailmanlaajuisena lääketieteellisenä käytäntönä ja tarjoaa potilaille ennustettavan tason hoitoa.

 

Asiakirja koostuu kolmesta osasta:

 • tausta: yleiskatsaus AL:n kehitykseen ja peruskäsitteisiin

 • antroposofisen lääketieteen koulutus: oppimistulokset, joita vaaditaan kunkin AL-alan jokaisen osa-alueen osalta ja

 • turvallisuuskysymykset: antroposofisten lääkevalmisteiden (anthroposophic medicinal products, AMP) käyttöön ja antroposofiseen hoitokäytäntöön liittyvät yleiset varotoimet ja vasta-aiheet

Asiakirjassa asetetaan normit ja standardit, ja siinä esitetään terveydenhuollon työntekijöiden vähimmäiskoulutusvaatimukset, jotta he voivat harjoittaa vastaavaa AL-ammattia. Se on hyödyllinen lähdeviittaus, johon voidaan verrata ja arvioida nykyistä käytäntöä, mistä on hyötyä poliittisille päättäjille, terveydenhuollon työntekijöille, koulutuksen tarjoajille ja suurelle yleisölle.

Visite.jpg

Antroposofisen lääkärin koulutus

Kansainväliset vaatimukset pätevyyden myöntämiseksi

 

Antroposofisen lääkärin pätevyyden myöntäminen edellyttää täysin suoritettua lääkärin peruskoulutusta, lääketieteen tutkintoa ja laillistusta. 

Tämän lisäksi vaaditaan:

 1. Osoitus vuoden pituisesta täysiaikaisesta antroposofian ja antroposofisen lääketieteen perusteiden opinnoista tai kolmivuotisesta osa-aikaisesta työn ohessa suoritetusta koulutuksesta tai vastaavasta osoitettavissa olevasta intensiivisestä itseopiskelusta mukaan lukien etäopinnot.
   

 2. Osoitus kaksivuotisesta jatkokoulutuksesta toimimisesta käytännön lääkärinä kunkin maan antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen tai Goetheanumin lääketieteellisen osaston hyväksymällä klinikalla, antroposofisella yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolla tai mentorin ohjauksessa  omalla vastaanotolla.
   

 3. Kahden dokumentoidun sairauskertomuksen esittäminen ja osoitus käydystä keskustelusta, jossa hakija kykeni osoittamaan voivansa käyttää itsenäisesti antroposofisen lääketieteen perusteita. Muilta osin ovat voimassa kunkin maan lääkäriyhdistyksen maakohtaiset sopimukset pätevyyden myöntämiseksi. Goetheanumin lääketieteelliselle osastolle on mahdollista antaa antroposofisen lääkärin opinnäyte ja saada pätevyys, mikäli hakijalääkärillä ei ole mahdollisuutta riittävään koulutukseen omassa maassaan.
   

 4. Kunkin maan lääkäriyhdistys voi päättää pätevyyden uudelleenmyöntämisen tarpeellisuudesta.
   

 5. Antroposofisten lääkäriyhdistysten johtokuntien konferenssi hyväksyi syyskuun 20. päivänä 2002 nämä kansainväliset vaatimukset, ja kansainvälinen antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton hallitus (Internatioale Vereinigung Anthroposophischer Aerztegesellschaften IVAA) vahvisti ne tammikuun 19. päivänä 2003 ja ne astuivat voimaan syyskuun 18. päivänä 2003.

Antroposofisen lääkärin jatkokoulutus

 

Antroposofisen lääketieteen jatkokoulutus on standardisoitu:  

Core Curriculum Postgraduate Medical Training in Anthroposophic Medicine 

Antroposofinen jatkokoulutus lääkäreille on mahdollista tällä hetkellä seuraavissa maissa: 

English Training emerson college.jpg
Emerson-Logo-Green-CMYK-16.png

A 3-year training course with a strong experiential quality, with visits to hospitals in Germany and Switzerland, for doctors, who have English as a first or second language looking for a training internationally accredited by the Medical Section at the Goetheanum.

 

There are 9 modules of around 1 week each. It is possible to participate in many modules on line, if travel to the UK and Europe is financially prohibitive.

Based in the UK, open to Doctors Worldwide. Starts 28th January 2023

Further information

Saksa

 

Akademie Anthroposophische Medizin GAÄD
Sekretariat: Dr. phil. Gregor Neunert
Herzog-Heinrich-Straße 18
80336 München
www.gaed.de/weiterbildung.html

 

Sveitsi

 

 

Ärzteausbildung Arlesheim
Klinik Arlesheim
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim, Schweiz
Tel. +41 61 705 73 05

https://aerzteausbildung.com/

Ärzteseminar für anthroposophisch erweiterte Medizin
anthroposophisch erweiterte Medizin:
berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung
www.aerzteseminar.ch
 

USA

Doctor's Training
Contact PAAM
PO Box 4039
Grand Junction, CO 81502

https://anthroposophicmedicine.org/annual-training-week

Italia

Società Italiana di Medicina Antroposofica/SIMA
via Privata Vasto, 4
20121 MILANO
www.medicinaantroposofica.it

Ranska

Institut de Formation en Médecine Anthroposophique (IFEMA)
IFEMA – Secrétariat
Véronique Nguyen
BP 62102
68059 MULHOUSE CEDEX 2

www.ifema.fr 

Unkari

Three year doctor's and therapist's training course in Hungary
http://www.antromedicart.hu/

Espanja

El Instituto para la Formación en Medicina
y Terapias Antroposóficas
Calle Manuel Tovar 3, 2º 28034 de Madrid.

logo.jpg
Ausbildung Arlesheim.png
bottom of page