top of page
Staubgefäss 4 makro.jpg

ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE

Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys ry  

Staubgefäss 4 makro.jpg

MITÄ ON ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE?

Antroposofinen lääketiede edustaa yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista lääketiedettä. Se perustuu vankasti perinteiseen biolääketieteeseen, laajentaa näkemyksen siitä ja lisää siihen sekä diagnoosin että hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden antroposofiasta käsin.

 

Antroposofisen lääketieteen lähtökohtana on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla aloittama työ lääketieteen parissa, jota on kehitetty vuosikymmenien saatossa eteenpäin ja joka on levittäytynyt kautta maailman. Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan nykyään yli 65 maassa.

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), Antroposofinen lääketiede korostaa ja edesauttaa potilaan itseparannuskykyä (salutogeneesi). 
Antroposofisen lääketieteen hoidot ja neuvonta auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen ja ne tukevat potilasta ottamaan uudelleen vastuun elämästään. 

Visite.jpg

LÄÄKÄRIT

Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

Antroposofista lääketiedettä (AL) voivat harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän jatkokoulutuksen antroposofisen lääketieteen alalla.

 

AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttavat niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit.

 

AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä ja joissakin maissa myös antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa.

AL on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.

AL:ttä harjoitetaan kaikilla lääketieteen erikoisaloilla mukaan lukien sisätaudit, kirurgia, kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia.

Kursttherapie3.jpg

TERAPEUTIT

Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

 

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. eurytmiaterapia (hoitoeurytmia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen, vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito.

 

Tämän lisäksi käytetään luovia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe) sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja.

 

AL sisältää myös ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet), joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat.

 

Sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa

ja avohoidossa, vanhustenhoidossa ja 
saattohoidossa.

 

Antroposofisiin terapioihin kuuluu myös biografiatyö, perheterapia ja antroposofinen psykoterapia.

 

Yleensä lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten he määräävät lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa.

 

Monet terapeutit on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti yksityisvastaanotolla,  julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.

AM Injection.jpg

LÄÄKKEET

Mitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?

 

Antroposofiset lääkevalmisteet

(AMPs = Anthroposophic Medicinal Products) sisältävät luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä.

 

AMPs valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina.

 

Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC) ohjeita.

Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti.

 

Lisätietoja antroposofisesta farmasiasta löytyy mm. International Association of Anthroposophic Pharmacists IAAP sivuilla.

 

Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.

UniWitteHerdecke.jpg

TUTKIMUS

Onko antroposofisen lääketieteen piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

Antroposofista lääketiedettä opetetaan useiden yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa monissa maailman maissa. Antroposofisen lääketieteen professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat 

Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin 
Universität Witten/Herdecke

Witten/Herdecke yliopistossa

Saksassa  


Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM 
Universität Bern

Bernin yliopistossa

Sveitsissä.

 ANTROPOSOFISEN LÄÄKETIETEEN KOULUTUS

WHO_benchmark_titel.png

Vastatakseen antroposofisen lääketieteen kasvavaan suosioon maailmanlaajuisesti, Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut 29.3.2023 antroposofisen lääketieteen koulutuksen vertailu-arviot (benchmarks).

"WHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksesta"

WHO:n pätevyysvaatimusten asettaminen antroposofisen lääketieteen alalla toimiville ammattilaisille kuvastaa sen merkitystä maailmanlaajuisena lääketieteellisenä käytäntönä ja tarjoaa potilaille ennustettavan tason hoitoa.

A-TapolaAarnivalkea.jpg

Kuva: Pekka Krohn, Tapolan kyläyhteisö, Niinikoski

ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Onko antroposofisen lääketieteen alan

toimintaa Suomessa?

Lääkärit

Antroposofiset lääkärit toimivat Suomessa yksityisvastaanotolla, vanhusten hoidossa, hoitopedagogiikassa ja joissakin Steinerkouluissa. Lääkäreiden yhteistyöelimenä on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry

 

Terapeutit

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys (ALY) ry.

SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin.

Hoitopedagogia

Sosiaaliterapia

Kehitysvammaistyö
Camphill 
like

Asumis- ja koulupalveluja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille hoitopedagogian pohjalla.

Hoitopedagogia/sosiaaliterapia on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Palveluja iäkkäille ihmisille

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm. Palvelutalo Sofiassa Helsingissä.

A-AM regulation as MedicalSystem.jpg

ANTROPOSOFINEN
LÄÄKETIEDE
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

Antropososofisen lääketieteen virallinen 

asema Euroopassa

ja maailmalla

Antroposofista lääketiedettä harjoittaa siihen kouluttautuneet lääkärit ja valmisteita määrää yli 30.000 lääkäriä 19 EU jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Eesti, Englanti (United Kingdom), Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Latvia, Portugali, Puola, Romania, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tsekki) ja Norjassa, Sveitsissä ja Euroopan ulkopuolella, yhteensä yli 60 maassa ympäri maailmaa.

Eurooppalainen CAMbrella-projekti päättyi vuonna 2012 ja osoitti, että täydentävien/vaihtoehtoisten hoitojen (CAM = Complementary/Alternative Medicine) lainsäädäntö tai -sääntely Euroopassa on heikko tai puuttuu useimmissa jäsenvaltioissa.

Virallinen asema antroposofisen lääketieteen (AL) osalta Euroopassa on tyydyttävä ainoastaan Saksassa ja Sveitsissä.

ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE
JA WHO:N PERINTEISTÄ LÄÄKETIEDETTÄ KOSKEVA STRATEGIA

Logo TCIH.jpg

Antroposofinen lääketiede tekee yhteistyötä TCIH-koalition kanssa. TCIH on maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunnan yhteenliittymä, joka koostuu perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon käyttäjistä ja harjoittajista.
 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on aloittanut uuden perinteistä lääketiedettä koskevan strategian 2025-2034 laatimisen, kuten sen jäsenvaltiot pyysivät sitä toukokuussa 2023 pidetyssä ˊMaailman Terveysˊ kokouksessa. Samalla WHO:n perinteistä lääketiedettä koskeva strategia  2014-2023 jatkuu vielä kahdella vuodella vuoteen 2025 asti.
 

TCIH toimii muun muassa neuvonantajana koskien  WHO:n perinteistä, täydentävästä ja integratiivista lääketiedettä TCIM (Traditional, Complementary and Integrative Medicine) käsitteleväa strategiaa.

TCIM Motto.jpg

Tähän mennessä
TCIH-julistuksen on allekirjoittanut

yli 300 'Traditional, Complementary and Integrative Healthcare (TCIH)' eli perinteisen, täydentävän ja integratiivisen hyvinvoinnin ja lääketieteen alan organisaatiota

 ja potilasjärjestöä sekä yli 8000 yksityishenkilöä yli 80 maasta ympäri maailmaa'

Voit edelleen allekirjoittaa julistuksen

fx1_lrg.jpg

AJANKOHTAISTA

Antroposofinen lääketiede

long COVID oireyhtymässä

Useat antroposofiset sairaalat Saksassa ja Sveitsissä ovat osallistuneet COVID-19-potilaiden hoitoon pandemian aikana. Parhaillaan tutkitaan potilaita, jotka sairastuvat 'long-COVID' oireyhtymää.

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin

 

Yleisesti antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä

WHO:n pandemiasopimus ja kansainvälinen terveyssäännöstö

Maailman terveysjärjestö WHO:n puitteissa neuvotellaan uudesta pandemiasopimuksesta sekä kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulations IHR, 2005) muutoksista. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä sääntelykehystä pandemioihin ja muihin terveysuhkiin varautumiseksi.

Suomi on mukana neuvotteluissa

https://stm.fi/pandemiasopimus

 

Tähän tehtävään WHO perusti joulukuussa 2021 hallitusvälisen neuvotteluelimen Intergovernmental Negotiating Body INB’, joka on järjestänyt tähän mennessä kahdeksan kohdennettua kuulemista ’informal, focused consultations (IFCs)’, viimeksi helmikuussa 2024. Tavoitteena on, että sekä pandemiasopimuksen että IHR:n muutosten neuvottelut saataisiin päätökseen siten, että ne voitaisiin hyväksyä WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024. 
 

AdvancesIM.gif
ForschKomplMed.jpg
GlobAdv.gif

TIEDEJULKAISUT 

Vertaisarvioitut tiedeartikkelit

 

Antroposofisen lääketieteen alkuaikoista lähtien on tehty kliinisia ja prekliinisia tutkimuksia.

Nykyään on käytettävissä  satoja julkaisuja vertaisarviointilehdissä antroposofisen lääketieteen vaikutuksesta, tehosta ja turvallisuudesta.

 

Tutkimusten lähtökohdat ovat kaikki lääketieteen erikoisalat. Menetelmät kattavat kaikki näyttöön perustuvan lääketieteen metodeja satunnaistetuista kaksoissokkokokeista tapausselostuksiin. 

Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke.

 

Lisätietoja mistelihoidon käytöstä ja tutkimusnäytöstä vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta löytyy sivusta www.mistelihoito.fi 

Suora haku tiedekirjastoista

PubMed/Medline, ScienceDirect, CochraneLibrary yms.

cam_conference_9-10-12_brussels_21.jpg

POLITIIKKA

Terveyspolitiikka

EU-parlamenttissa

 

Yhä useammat Euroopan parlamentin jäsenet osoittavat kiinnostusta integratiiviiseen lääketieteeseen sekä täydentävään ja vaihtoehtoiseen lääketieteeseen (CAM) osana terveyspolitiikkaa. Myös useat suomalaiset Europarlamentin jäsenet ovat ilmaisseet kansalaisten kasvavan tarpeen saada käyttöön turvallisia ja tehokkaita integratiivisen lääketieteen menetelmiä.

 

 MEP Interest groupin tapahtumat ovat Euroopan parlamentin järjestämiä tilaisuuksia, joita parlamentin jäsenet isännöivät tarjotakseen tietoa parlamentin jäsenten kollegoille erillisistä aiheista. Suomalainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on yksi ryhmän varapuheenjohtajista.

 

Staubgefäss 4 makro.jpg
Events MedSektion.jpg

TAPAHTUMAT

Tapahtumat
Goetheanum
Lääketieteellinen osasto

Tapahtumat
Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland GAÄD


https://www.gaed.de/veranstaltungen.html

Goetheanum.jpg
ICIM 2023.png

Call for abstracts

The deadline to submit an abstract is March 31, 2023

Tapahtumat antroposofisen lääketieteen alalla Suomessa
 

AlyImage2012.png

Parantamisen perusteet 

Hengen, sielun ja ruumiin käsittävä kokonaisvaltainen lääketiede
Seitsemänjaksoinen dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä

Suomenkielinen tekstitys  (Ohje)

Jakso 1 

Juuret elävät 
100 vuotta antroposofista lääketiedettä Arlesheimissa Sveitsissä 

Lääkäri Ita Wegman perusti 1921 ensimmäisen antroposofisen sairaalan Arlesheimiin, joka sijaitsee Baselin lähettyvillä Sveitsissä. Syöpätautien erikoislääkäri Marion Debus työskentelee siellä nykyään ja toteuttaa yhdessä hoitajista ja terapeuteista koostuvan tiiminsä kanssa kokonaisvaltaista integratiivista lääketiedettä. 

Jakso 2 

Elämän alkuvaiheet 
Lastentaudit Filderklinikalla 

Saksassa Stuttgartin lähellä toimiva Filderklinikka on esimerkki eri alojen välisestä yhteistyöstä. Lasten teho-osastolla korkean teknologian lääketiedettä laajennetaan käsittämään musiikkiterapiaa ja rytmisiä ulkoisia hoitoja. Tämä vähentää tavallisten lääkkeiden tarvetta. 

Jakso 3

Avohoito

Antroposofista lääketiedettä jokaisen ulottuville

Antroposofisen lääketieteen yhteiskunnallisen tehtävän piiriin kuuluvat avohoidosta vastaavat integratiiviset lääkärikeskukset Saksassa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Heidenheimin integratiivinen terveystalo, joka toimii myös yhteistyössä paikallisen sairaalan kanssa.

Jakso 4

Nähdä koko ihminen

Taide- ja kehoterapiat

Kokonaisvaltaiseen lääketieteeseen kuuluu myös ihmisen henkis-sielullisten voimavarojen vahvistaminen. Maalaus- ja musiikkiterapia tai eurytmiaterapia antavat parantumiselle pitkään vaikuttavan tuen.

Jakso 5

Antroposofiset lääkkeet

Luonnosta ihmiselle

Antroposofisen lääketieteen käyttämiä lääkkeitä voidaan valmistaa mineraali- kasvi- ja eläinkunnasta. Mäkikuisman tai kielikatkeron työstäminen lääkekasvina on esimerkki luonnon ja tieteen kohtaamisesta. Ekologialla on tässä keskeinen merkitys.

Jakso 6

 
Misteli esimerkkinä integratiivisesta onkologiasta

Mistelihoito kuuluu yleisimpiin syöpäpotilaiden käyttämiin täydentäviin hoitoihin. Kliininen tutkimus tuo jatkuvasti näyttöä sen vaikuttavuudesta pohjautuen 100 vuotta sitten Rudolf Steinerin antamiin ehdotuksiin. Tutkimus tuo esille myös mistelin uusia käyttömahdollisuuksia.

Jakso 7

Valmiudet tulevaisuuteen

Antroposofisen lääketieteen tutkimus ja koulutus

Saksassa Witten-Herdecken yliopistossa toteutetaan antroposofisen lääketieteen integroituja lisäopintoja. Ne on liitetty Herdecken yhteisösairaalan opetusosastoon, mikä mahdollistaa tulevien lääkäreiden oppia kokonaisvaltaista lääketiedettä. Kliininen tutkimus Herdecken ja Havelhöhen (Berliini) sairaaloissa osoittaa selvästi, että antroposofinen lääketiede tarjoaa merkittävän lisän inhimilliselle lääketieteelle. 

IMPRESSUM and Copyright

Produced on behalf of the Medical Section at the Goetheanum

Imprint Privacy Contact

www.lichtbilder-filmproduktion.de 

Suomennos Seija Zimmermann

Staubgefäss 4 makro.jpg

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotosta!

bottom of page